Tra cứu:
 

 

TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU PHÚ THỌ


Trang chủ > Tỉnh/TP > THPT > Phú Thọ > Thpt Phong Châu
 

Thpt Phong Châu - Phú Thọ
Mã trường: 051
Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao
Tỉnh/ TP: Phú Thọ
Số điện thoại: (0210)3828504
Khu vực: 1
 
 

Các trường THPT ở Phú Thọ

Về Thpt Phong Châu

Thông tin về trường, thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn Thpt Phong Châu 2014, 2013 tại tracuu.edu.vn được cập nhật liên tục. Vui lòng liên hệ với bộ phận quản lý website để đóng góp ý kiến của bạn

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Thpt Phong Châu 2014, 2013; thông tin tuyển sinh Phong Châu 2014, 2013; số điện thoại, địa chỉ Thpt Phong Châu- 051
Thpt Phong Chau 2014, 2013; thong tin tuyen sinh Phong Châu 2014, 2013; so dien thoai, dia chi Thpt Phong Chau
Ảnh Thpt Phong Châu
 
 
Copyright (C) tracuu.edu.vn 2013